Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu nr 1/ Kadra/ POWER/ 3.4/ 2016
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych
Ogłoszenie


Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
Miło nam powiadomić, że z dniem 25 kwietnia 2016 uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie energetyka.
Kopia pisma w załączeniu.KANDYDACI

Informacje dla kandydatów na studia stacjonarne I, II i III stopnia

STUDENCI

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

PRACOWNICY

Informacje dla pracowników Wydziału Energetyki i Paliw

ABSOLWENCI

Informacje dla absolwentów Wydziału Energetyki i Paliw

Wydarzenia Wydziałowe »

Plakat
Konferencja naukowa Energetyka i Paliwa 2016, 21-23 września 2016

Plakat
Konferencja Innovation Ecosystems – Polish innovation clusters vs. Cambridge oraz konkursu IMAGINE IF!. 01 lipca 2016r.

Plakat
IV Tydzień Zrównoważonej Energii, 16-20.05.2016 
informacje
Plakat
International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development, 17-19.05.2016
informacje
 

Doktoraty na Wydziale EiP »

Doktoranci
Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Alicja Klimkowicz
- ogłoszenie o obronie pracy
- recenzja 1
- recenzja 2
- recenzja 3
- streszczenie pracy

Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Bartłomiej Gędziorowski
- ogłoszenie o obronie pracy
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie pracy

Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Dominika Baster
- ogłoszenie o obronie pracy
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie pracy

Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Janusz Zyśk
- ogłoszenie o obronie pracy
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie pracy

Obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Radosław Dębek
- ogłoszenie o obronie pracy
- recenzja 1
- recenzja 2
- streszczenie pracy